تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

برچسب ها:
دانلود پایان نامه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایراندانلود پروژه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایرانتحقیق تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایرانمبانی نظری تاثیر بررسی تحقیقات بازاریاب

رفتن به سایت اصلی

تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق د109صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیده:زعفران از جمله محصولات کشاورزی و زراعی است که در اکثر شهر های استان خراسان به ویژه قائن ، گناباد ، تربت حیدریه ، بیرجند و ….کشت می شود و اکثر صادر کنندگان این محصول در شهر مشهد مستقر هستند.زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی را در اختیار داشته است .همچنین کاهش در آمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سالهای اخیر ما را به این باور می رساند صادرات محصولات غیر نفتی اجتناب ناپذیر است . تحقیقات بازاریابی سبب شناخت مسیرهای تجاری آینده ، و حرکت در همان مسیر به صورتی که  منافع سازمان را در پی داشته باشد که این موضوع ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را بر روی صادرات التزام می بخشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران می باشد که از این طریق راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار و بهبود وضع موجود و همچنین از این طریق به تاثیر تحقیقات بر بازارگرایی پرداخته شد که بدین منظور پرسشنامه ای شامل 4 بخش که حاوی 23 سوال تخصصی و 7 سوال عمومی تبیین شد که در اختیار 43 نفر از مدیران شرکتهای صادرکننده زعفران برای بررسی فرضیات مطرح شده قرار گرفت . از تحلیل داده های آماری این نتیجه حاصل شد که تمامی متغیرها ی تحقیقات بازار ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار بر بر افزایش صادرات زعفران تاثیر گزار است اما اغلب  صادرکنندگان ایرانی همچنان به صورت سنتی در فرآیند صادرات زعفران به علت انحصاری بودن آن اقدام می کنند. همچنین لازم به ذکر است همکاری نکردن دولت ، وجود قوانین بازدارنده و وجود گرو ه های مافیایی ارز آوری این محصول را برای کشورمان در آینده ای نه چندان دور با مشکل مواجه می سازد.مقدمهدر سياستگذاري هاي اقتصادي ايران به دنبال رهايي از وابستگي بالا به صادرات نفت كه همواره داراي نوسان زيادي نيز بوده است سعي شده است تا با گسترش صادرات غيرنفتي و بويژه صادرات محصولات كشاورزي به مقابله با اين شرايط پرنوسان پرداخته شود. اين در حالي است كه شرايط متنوع و مناسب اقليمي ايران موجب شده است تا ايران در توليد برخي از محصولات كشاورزي از مزيت نسبي برخوردار باشد.همچنين کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد قيمت آن طی سال های اخير و مهمتر از همه پايان پذير بودن منابع نفت موجب می شود که زنگ خطر را برای سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادی به صدا درآورده و ما را به اين باورمی رساند که توسعه صادرات غير نفتی و رهايی يافتن از اقتصاد تک محصول متکی به درآمدهای نفت، ضرورتی اجتناب ناپذير است)اکبری وکريمی هسینجه ، 1379 ).بحران های اقتصادی سالهای اخير، حداکثر کاهش قيمت نفت و در پی آن، کاهش درآمدهای ارزی، امکان پيشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشورها را با اتکا به درآمدهای نفتی مورد ترديد جدی قرارداده است)خداورديزاده،1379).امروزه توسعه صادرات غير نفتی يک ضرورت است زيرا درآمدهای ارزی را افزايش می دهد و در نتيجه اجرای برنامه توسعه اقتصادی که متضمن هزينه های ارزی است را ممکن می سازد ولی در ايران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غير نفتی توجه می شود که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد.تجربه گذشته ايران در زمينه نوسان درآمدهای ارزی ايجاب می کند که سياستگذاری هايی در زمينه افزايش صادرات غير نفتی انجام پذيرد)بی ريا و جبل عاملی ( 1379 ).در اجرای استراتژی توسعه صادرات، بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن و خدمات ، بهداشت و کشاورزی و  ……مورد توجه قرار می گيرد. باتوجه به اين نکته که وسعت و شرايط خاص اقليمی و جغرافيايی کشور قابليت های بالايی را در توليد برخی محصولات کشاورزی فراهم نموده است، لذا اين محصولات کشاورزی بخش عمده ای از درآمد حاصل از صادرات غير نفتی را تشکيل می دهند. بعد از محصولات باغی و تره بار مانند پسته و خرما، محصولاتی مانند زعفران جايگاه مهمی در صادرات بخش کشاورزی دارند )پاسبان،1379 ).زعفران از جمله محصولاتی است كه ايران همواره در دهه هاي اخير بيش از نيمي از بازار جهاني اين محصولات را در اختيار داشته است ) فائو،.( 2007صادرات زعفران ايران در دوره 1980-2010  از  رشد چشم گيري برخودار بوده و از حدود 2  تن در سال 1980 به حدود 108 تن در سال 2010 رسيده است . به عبارت ديگر سالانه حدود 14 درصد رشد داشته است البته در دوره ياد شده داراي نوسانات زياد نيز بوده است . اين رقم در مورد ارزش صادرات حتي فراتر بوده است و بيش از  19 درصد رشد نشان مي دهد ) پايگاه اطلاعاتي سازمان ملل، 2010) .بطور تلويحي مي توان گفت حدود 1 درصد قيمت صادراتي رشد داشته است . البته اگر رشد جهاني قيمت ها در نظر گرفته شود رشد قيمت صادراتي چندان محسوس نخواهد بود   . هر چند با وجود ارز فراوان ناشي از صادرات نفت ممكن است ارزآوري محصولاتي مانند زعفران به ظاهر حايز اهميت نشان ندهد اما با نگاه به نوسانات در قيمت نفت و فرآورده هاي آن و همچنين تداوم ارزآوري محصولات كشاورزي، ارز حاصل از آنها بسيار حايز اهميت خواهد بود. به ويژه به منظور رهايي از پديده بيماري هلندي دامنگير اقتصاد ايران، تمركز بر روي صادرات غيرنفتي و به ويژه محصولات كشاورزي يك ضرورت به حساب می آید.با جود اينکه عمده زعفران جهان در ايران توليد می شود داد و ستد های جهانی نشان دهنده اين است که کشورهايی نظير اسپانيا وامارات با واردات فله ای اين محصول و صادرات مجدد اصولی و مديريت نام های تجاری آن و شناختن بازارهای هدف از طريق تحقيقات بازاريابی توانسته اند خود را به عنوان صادر کنندگان عمده در منظر مصرف کنندگان نهايی جهان تثبيت نمايند.نام ايران در بازارهای بين المللی اين محصول کمتر شناخته شده است و ارزش افزوده حاصل از صادرات مجدد آن عمدتا توسط کشورهای مذکور تحصيل می گردد.از سويی ديگر شناخت مسيرهای آتی تجاری و خرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقيقات بازاريابی را التزام  می بخشد. اين التزام اگر چه تا چندی پيش در مکتوبات مديريتی صرفاً جنبه تئوريکی داشت اما امروزه اين مسئله در حيات تجاری سازمانها جنبه ای انکار ناپذير و غيرقابل چشم پوشی به خود گرفته و جايگاه مهمی را در توسعه و ورود به بازارهای جديد و همچنين دستيابی به منافع و عملکرد بالاتر را به خود اختصاص داده است. اين موضوع بررسی تاثير تحقيقات بازاريابی و تامل در اين خصوص را ضروری و لزوم ارتقا بازار ايران در بازارهای جهانی را آشکار می سازد.تشریح و بیان مسألهتوسعه اقتصادی با به کارگيری تمام امکانات، توانمندی ها و استعدادهای مادی و معنوی جامعه، برای تامين نيازمندی های بازارهای داخلی و خارجی ميسر می شود. يکی از روش های دستيابی به اين هدف، تشويق و گسترش صادرات می باشد. طی چند دهه گذشته درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور را شامل می شود و اقتصاد کشور نيز تقريبا به طور کامل از روند صادرات نفت تبعيت نموده و با تغييرات آن دچار نوسان می شود. با توجه به رشد جمعيت و افزايش مصرف داخلی نفت در آينده درآمدهای حاصل از نفت کاهش خواهد يافت لذا موضوع تنوع صادرات بايد مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد. با توجه به سابقه تاريخی، صادرات محصولات کشاورزی که يکی از اقلام عمده صادرات غير نفتی می باشد، می تواند از ابعاد مختلفی حائز اهميت باشد( توحیدی ، 1387)در اين ميان زعفران جايگاه خاصی دارد، اين محصول به دليل مصارف خوراکی و دارويی مورد توجه بسياری از مردمان جهان قرار دارد. اين محصول نه تنها مزيت نسبی دارد بلکه از مزيت مطلق هم برخوردار می باشد لذا می توان با توليد و صادرات آن منابع ارزی فراوانی را وارد کشور نمود )سجادی ، 1385). معمول ترین روش برای ورود به بازارهای جهانی برای شرکتهای کوچک و متوسط به کارگیری صادرات است . صادرات نسبت به تعهدات مالی و منابع انسانی و غیره کمترین نیاز را دارد .ریسک های مالی و سرمایه گذاری اندک دارد و اجازه انعطاف پذیری ساختاری و استراتژیکی بیشتری را می دهد.( لونیدو و همکاران ،  2004  )گسترش تجارت جهانی شدن محصولات و خدمات و بين المللی شدن شرکتهای خاص همواره بر اهميت عملکرد صادرات افزوده است )رز و شوهام، 2002) .با استحاله در نحوه ميان توليد کننده و مشتری در بازار، نياز به ساز و کاری جهت دستيابی به توسعه پايدار و ادامه حيات سازمانها بيش از پيش احساس می گردد. تحقيقات بازاريابی مکانيزی کليدی است که سازمانها با استمرار از آن به شناخت هر چه بيشتر مشتريان بالقوه به همان قوت مشتريان فعلی نائل می گردند به عبارتی ديگر لازمه توانمندی در درک مشتريان به کاربست مداوم تحقيقات بازاريابی در تصميم گيری و تجزيه و تحليل مستقيم بازار نياز دارد )جاوالجی  وهمکاران ،2006)شرکتهايی که همواره نيازها و خواسته های مشتريانشان را شناسايی می کنند و به آن نيازها پاسخ می دهند و محصولات مناسب ارائه می دهند و در شناسايی نيازهای آتی مشتريان توانمند تر هستند، بهتر می توانند رضايت مشتريان را به دست آورند و جايگاه رقابتيشان را محکم نمايند )کادوگان و همکاران، 2002).دشپاند و وستر  ( 1993 ) با صراحت به این موضوع اعتقاد دارند که بازارگرایی برای تمامی سطوح سازمانها مورد نیاز است اما در مباحث بازارگرایی داشتن اطلاعات مرتبط با بازار که شامل مشتری ، رقیب و سایر عوامل بازار است به شدت مورد نیاز می باشد. کالی )  1993 ) بيان می کند که به کارگيری تحقيقات بازاريابی جايگاه مهمی در اداره و توسعه بازارگرايی تسخير می کند. جاوالجی و همکاران بر این باورند که تحقیقات بازاریابی موسسه جایگاه ویژه ای در بازارگرایی دارد.موضوع تحقیقموضوع تحقيق، بررسی تاثير تحقيقات بازار بر صادرات زعفران ايران به خصوص زعفران صادراتی از مشهد می باشد. در اين ميان ايران بزرگترين توليد کننده زعفران جهان است و به دليل دارا بودن تنوع آب و هوايی، بسياری از محصولات باغی و زراعی از جمله زعفران آن دارای بالاترين درجه کيفيت می باشد. مطابق سالنامه آمار گمرک ايران ميزان صادرات در سال 79 ، به 107 تن رسيده است که اين ميزان 41 درصد توليد داخلی است. در سال 1381 ايران به ارز 56 ميليون دلار زعفران صادر کرده است و در اين ميان امارات متحده عربی با وارد کردن 61.7 تن زعفران ایران  به ارزش 27.4 میلیون دلار و اسپانيا با واردکردن 43.1 تن زعفران ایران به ارزش 21 میلیون دلار از عمده ترين وارد کنندگان زعفران در سال مذکور بوده اند.میزان صادرات در سال 90 ، 126 تن به ارزش 366 میلیون دلار می باشد.ضمن اينکه در طرف تقاضای واردات بازار صادرات جهانی حدود 57 کشور حضور دارند و در طرف تقاضای واردات بازار صادرات زغفران ايران، بالغ بر 27 کشور حضور دارند )اسپانيا، ايتاليا، آمريکا، امارات، فرانسه، سوئد، سوئيس، ژاپن، آرژانتين، انگلستان، عربستان سعودی، آلمان، هند، تايوان، بلژيک، کانادا، هنگ کنگ، سنگاپور، اتريش، استراليا، قطر، بحرين، موريس، هلند، نروژ، کويت و روسيه( که از اين تعداد تنها امارات، اسپانيا، فرانسه، سوئد، سوئيس و عربستان بالاترين مقدار واردات زعفران را دارند )زوار و همکاران ،1366).واردات جهان طی سال های 1991 تا 2001 روندی فزاينده داشته است به طوری که طی اين سال ها واردات زعفران از رشد 183 درصدی برخوردار بوده است و از 5951 هزار دلار در سال 1991 به 16894 هزار دلار در سال 2001 رسيده است که اين نشانگر شناخت بيشتر اين محصول در سطح جهان و تقاضای بيشتر آن می باشد که پتانسيل بالاتری برای افزايش صادرات کشور در پی دارد ) آبادی ، 1384).در زمینه میزان و ارزش صادرات نیز در طی سالهای گذشته صادرات زعفران ایران چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی رشد داشته است . جدول زیر نشان دهنده مقدار و ارزش صادرات زعفران ایران در طی سال های مختلف است که نشان دهنده رشد صادرات چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی می باشد.

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1112
مشاهده

کد فایل:11413
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:577

اشتراک گذاری:

 قیمت:

17,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود پایان نامه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایراندانلود پروژه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایرانتحقیق تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایرانمبانی نظری تاثیر بررسی تحقیقات بازاریاب

 • تحقیق تسلیم و تسلم، قبض

  تحقیق تسلیم و تسلم، قبض دانلود تحقیق تسلیم و تسلم، قبض دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع تسلیم و تسلم، قبض، در قالب word و در 44 صفحه، قابل…

 • پاورپوینت عدد صحیح – ضرب و تقسیم(فصل دوم ریاضی هفتم)

  پاورپوینت عدد صحیح – ضرب و تقسیم(فصل دوم ریاضی هفتم) برچسب ها: پاورپوینت عدد صحیح ضرب و تقسیم(فصل دوم ریاضی هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت عدد صحیح – ضرب و تقسیم(فصل دوم ریاضی هفتم) دسته بندي : ریاضی جزئیات…

 • پیشینه ومبانی نظری بهزیستی روان‌شناختی

  پیشینه ومبانی نظری بهزیستی روان‌شناختی دانلود پیشینه ومبانی نظری بهزیستی روان‌شناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست : بهزیستی روان‌شناختی مفهوم بهزیستی روان‌شناختی جدول 4 - 2 ، تحقیقات انجام‌شده در مورد بهزیستی…

 • ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات

  ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات برچسب ها: توانمندسازی بهره وری آموزش نیروی انسانی نیازسنجی آموزشی و بازاریابی آموزشیپایان نامه ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدماتپروژه ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند…

 • مبانی نظری و سوابق تحقیقات تعاریف و معیارهای طرح کانال توزیع (فصل دوم)

  ادبیات پرسشنامه طرح کانال توزیع,پیشینه پژوهش طرح کانال توزیع,پیشینه تحقیق تجزیه و تحلیل وظایف کانال ت,چارچوب نظری طرح کانال توزیع,دانلود مبانی نظری و پیشینه طرح کانال توزیع,مبانی نظری و سوابق تحقیقات تعاریف و معیارهای طرح کانال توزیع (فصل دوم) دانلود…

 • اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش های ناکارآمد و خلق نوجوانان

  اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش های ناکارآمد و خلق نوجوانان برچسب ها: بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختیرفتاری» و «روان نمایشگری» بر نگرش های ناکارآمد و خلق نوجوانان زندانی با نشانه های افسردگیمقاله…

 • پاورپوینت قیمت گذاری انتقالی

  پاورپوینت قیمت گذاری انتقالی برچسب ها: قیمت گذاری انتقالی وجوهقیمت گذاری انتقالات داخلیمقاله مشکلات قیمت گذاری انتقالی بین المللیبررسی روش های قیمت گذاری انتقالیقیمت گذاری انتقالی و سازمان های غیر متمرکزاهداف قیمت گذاری انتقالیقراردادهای قیمت گذاری توافقی رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد شایستگی های مدیران و رفتار شهروندی سازمانی (فصل2)

  ابعاد شايستگي مدیران,پیشینه پژوهش انواع رفتار شهروندي در سازمان,دانلود مبانی نظری ابعاد رفتار شهروندی,مبانی نظری شایستگی‌های اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد شایستگی های مدیران و رفتار شهروندی سازمانی,معیار‌های شایستگی عاطفی ـ اجتماعی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • فایل تحقیق با موضوع ایروبیک دارای 50 صفحه ،قالب word قابل ویرایش.

  فایل تحقیق با موضوع ایروبیک دارای 50 صفحه ،قالب word قابل ویرایش. دانلود فایل تحقیق با موضوع ایروبیک دارای 50 صفحه ،قالب word قابل ویرایش. دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : فایل تحقیق با…

 • دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان

  پایان نامه معماری طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان,دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه هنرمندان,طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان,مطالعات معماری طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان,معماری طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و…

 • مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه

  مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه برچسب ها: سرمایه های انسانی سرمایه های ساختاری سرمایه های ارتباطی مدیریت ارتباط با مشتریان رفتن به سایت اصلی مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت…

 • دانلود طرح توجیهی تولید قالپاق و رینگ خودرو

  پروژه تولیدی قالپاق و رینگ خودرو,پروژه کارافرینی تولید رینگ خودرو,دانلود طرح توجیهی قالپاق خودرو,طرح توجیهی تولید قالپاق و رینگ خودرو,طرح توجیهی رشته مکانیک,طرح تولید قالپاق ماشین,طرح کارافرینی تولید رینگ و تایر خودرو,طرح کسب و کار تولید قالپا دانلود فایل اصلی…

 • تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا

  تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا دانلود تحقیق نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : تحقیق نقش ترویج در توسعه…

 • پاورپوینت تحلیل آمار توصیفی

  پاورپوینت تحلیل آمار توصیفی دانلود پاورپوینت تحلیل آمار توصیفی دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تحلیل آمار توصیفی، در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: تحلیل فراوانی داده‌های اقلیمی از اولیه‌ترین تحلیل‌هایی…

 • پاورپوینت هوای پاک

  پاورپوینت هوای پاک دانلود پاورپوینت هوای پاک دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت هوای پاک(Air Health)،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف…

 • مبانی نظری و پیشینه نوآوری سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه نوآوری سازمانی دانلود مبانی نظری و پیشینه نوآوری سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه ....................................................................................................................... 9 تعاریف نوآوری 9 نظریه های کلاسیک نوآوری 11 موضوعاتی که در سازمان…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در مدیریت

  دانلود پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در مدیریت برچسب ها: خلاقیت و نوآوری در مدیریت pptخلاقیت و نوآوری pdfتعریف خلاقیت و نوآورینقش خلاقیت در مدیریتخلاقیت و نوآوری چیستتحقیق در مورد خلاقیت و نوآورینوآوری و خلاقیت در کارآفرینیتفاوت خلاقیت و…

 • پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری

  پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهریمدل CA در مطالعات شهریبررسی مدل CAپاورپوینت مدل CELLULAR AUTOMATA در شهرسازیپاورپوینت بررسی و معرفی مدل CA در مطالعات شهریمدل CAپاورپوینت مدل CA در مطالعات شهریآشنایی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی کودکان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی کودکان دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی کودکان دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال اضطرابی کودکان و درمان و مشاوره گروهی فصل…

 • ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

  ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری دانلود ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری مبحث اول :…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري فرهنگ سازمانی,پيشينه پژوهش پايان نامه فرهنگ سازمانی,پيشينه تحقيق فرهنگ سا,پیشینه نظری فرهنگ سازمانی,دانلود مباني نظري فرهنگ سازمانی رابينز,فصل دوم فرهنگ سازمانی,مباني نظري اهمیت فرهنگ سازمانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش فرهنگ سازمانی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمايه دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مروري برادبيات تحقيق 11 مروري بر ادبيات تحقيق 11 1 - 2 .…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهبود عملکرد سازمان (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش عملکرد کارکنان pdf,پيشينه تحقيق عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان,پیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهبود عملکرد,فصل دوم پايان نامه ارشد عوامل موثر بر عملکرد سازمانی,مباني نظري بهبود عملکرد کارکنان دانلود فایل اصلی مبانی…

 • پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني

  پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني برچسب ها: اهداف مدیریت منابع انسانیفرایندهای مدیریت منابع انسانیوظایف مدیریت منابع انسانیکتاب مدیریت منابع انسانیتعریف حوزه منابع انسانیتاریخچه مدیریت منابع انسانیاهمیت مدیریت منابع انسانیشرح وظایف مدیر منابع انسانی رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری)

  انواع عایق کاری,ایزولاسیون(عایق کاری),پاورپوینت آشنایی با انواع عایق ساختمانی,پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری),پاورپوینت عایق ساختمانی,پاورپوینت عایق کاری,جزئیات نصب عایق های حرارتی,دانلود پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری),عایق کاری چیست؟,قیر دانلود فایل اصلی پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری) از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری)،در حجم 52…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بودجه و بودجه ریزی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بودجه و بودجه ریزی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بودجه و بودجه ریزی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 . 1 - مقدمه…

 • دانلود طرح توجیهی تولید پودر ماهی

  پروژه کارافرینی تولید پودر روغن,دانلود طرح توجیهی پودر و روغن ماهی,طرح توجیهی تولید پودر ماهی,طرح توجیهی رایگان تولید پودر ماهی,طرح توجیهی کارخانه پودر ماهی,طرح خط تولید پودر ماهی,طرح کارافرینی تولید پودر ماهی دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید پودر…

 • تحقیق شیوه های جلوگیری ازاعتياد دربين دانش آموزان مقطع متوسطه

  اعتیاد دانلود فایل اصلی تحقیق شیوه های جلوگیری ازاعتياد دربين دانش آموزان مقطع متوسطه از سایت دانلود فایل تحقیق شیوه های جلوگیری ازاعتياد دربين دانش آموزان مقطع متوسطه در حجم 48 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش در…

 • قالب پاورپوینت هنر 6

  قالب پاورپوینت هنر 6 دانلود قالب پاورپوینت هنر 6 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت هنر 6 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید بسم…

 • پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

  پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی ، در حجم 190 اسلاید(5 فصل اول قابل ویرایش) جهت استفاده دانشجویان رشته…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعریف جرأت ورزی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعریف جرأت ورزی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعریف جرأت ورزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعریف جرأت ¬ ورزی تعاریف جرأت ¬ ورزی - رفتار منفعلانه : رفتار…

 • پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاک

  پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاک دانلود پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاک دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با منابع آب و خاک ، در حجم 90 اسلاید عمدتا قابل…

 • پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی- SCAT

  پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی- SCAT دانلود پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی- SCAT دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی - SCAT Sport Competition Anxiety Test معرفی آزمون این آزمون اضطراب صفتی ورزشکاران…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نانو

  دانلود پاورپوینت با موضوع نانو برچسب ها: نانو یعنی چهتاریخچه نانونانو در پزشکینانو چیستکاربرد نانوورود به سایت نانونانو تکنولوژی در ایرانمقاله در مورد نانو تکنولوژی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نانو دسته بندي : بیوتکنولوژی جزئیات و…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلال های ارتباطی

  پیشینه و مبانی نظری اختلال های ارتباطی دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلال های ارتباطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اختلال های ارتباطی ارتباط یک واقعه روزمره است . ما هر روز بارها…